Världsscoutjamboree

Vart fjärde år samlas scouter från hela världen på en och samma plats.
Uppemot 50 tusen scouter brukar det vara på plats.
Platsen varierar varje gång, däribland Sverige som varit arrangör 2011