Avdelningar

I vår scoutkår finns det en avdelning för Spårare,  en för Upptäckare, en för Äventyrare och en för Utmanare.
Varje avdelning träffas en gång i veckan och gör olika aktiviteter.
Vill du gå med i en avdelning, kontaktar du respektive avdelningsledare.

Spårare är du mellan 8 och 10 år.
Upptäckare är du mellan 10 och 12 år.
Äventyrare blir du när du är 12 år och det är du tills du är 15 år.
Utmanare är du från 15 år och tills dess att du blivit ledare.