För Föräldrar

Om du är förälder och undrar lite om vad Scouterna är, vad vi gör och hur vi gör det så har du kommit till det rätta stället.

 

 

Det finns på Scouternas hemsida en sida som berättar väldigt detaljerat om Vad Scouterna Är och även en om Vad Scouterna Står För.

 

Om du känner att det är lite för mycket att läsa så kommer den korta versionen här.

Scouterna arbetar enligt ”Scoutmetoden” som fungerar så här:

Varje scout får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Våra aktiviteter är utmanande, roliga och spännande.
Scoutmetoden består av sju pusselbitar:

Scoutlag och scoutlöfte
Scoutlagen handlar i grund och botten om att vara en schysst kompis och medmänniska, det är något som alla scouter försöker leva upp till.

Patrullsystemet
Vi arbetar i små grupper, patruller, där alla får synas och vara delaktiga.

Learning by Doing
Man lär sig bäst genom att själv göra saker, inte bara genom att se hur man ska/bör göra.

Stödjande och lyssnande ledarskap
Ledarna hjälper till att stödja där det behövs, men låter Scouterna själva bestämma hur de ska göra saker.

Lokalt och globalt samhällsengagemang
Vi engagerar oss lokalt och globalt för att förstå och hjälpa våra medmänniskor.

Friluftsliv
Vi utför aktiviteter ute i naturen när det är möjligt för att lära Scouterna att uppskatta och vårda miljön.

Symboliskt ramverk
En viktig del i vår verksamhet är att skapa gemenskap, sammanhang och tillhörighet genom symboler, cermonier och teman. Att få andningshål för tid till reflektion, lugn och eftertanke.

 

Så i princip så strävar vi efter att hjälpa Scouterna att bli bättre människor som är förberedda inför vuxenlivet och dess utmaningar, att de möter problem som en utmaning och inte ett hinder, samt att de ska ha ett öppet sinne för omvärlden.