Medlemskap

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift. Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distrikt och förbund samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor

Försäkringar

När du är på Scouterna är du alltid försäkrad genom ditt medlemskap. Läs mer om Svenska Scoutförbundets försäkringar.

 

Medlemstidningar

Scouterna har haft två medlemstidningar som kom hem i din brevlåda. Scouten som är tidningen för alla svenska scouter under 13 år kom ut med 4 nummer per år. I första hand vänder den sig till yngre scouter, men även scoutledare och föräldrar får lov att läsa Scouten!

Scoutnytt är tidningen för scouter över 13 år och ledare. Den kommer ut digitalt 6 gånger per år.

 

Medlemsavgift i kåren

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 430 kronor per år eller 215 kronor per termin.