Start för hösten.

Alla grupper kommer att börja vecka 36.

Spårare börjar 7/9 kl 18:00.

Upptäckare börjar 6/9 kl 18:00.

Äventyrare börjar 5/9 kl 18:00.

Utmanare börjar 5/9 kl 19:30.